Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-7

ZITTING 2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-520 van de heer Vanhecke d.d. 1 december 2003 (N.) :
Dienstvoertuigen. Directeur van het secretariaat. Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding. Hoofd van de cel algemeen beleid.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-508 aan de vice-eerste minister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 456).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Ja.

2. De directeur van de strategische cel Middenstand : Saab 9.5.

De kabinetssecretaris van de minister : Audi A6.

De directeur van de strategische kern Sociaal statuut der zelfstandigen : Renault Espace.

3. Saab 9.5 : 3 440 km

Audi A6 : 4 297 km

Renault Espace : 10 399 km

4. Deze voertuigen worden gebruikt voor de verplaatsingen van voornoemde directeuren naar de verschillende geplande vergaderingen en voor hun verplaatsingen van hun woonplaats naar het kabinet.

5. a) Neen.

b) Niet van toepassing.

c) Niet van toepassing.

6. Neen.