3-6

3-6

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JULI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen

Bespreking van de regeringsverklaring

Voortzetting

Inoverwegingneming van voorstellen

Benoeming van de Senaatsafvaardiging in de parlementaire overlegcommissie

Voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement teneinde het aantal commissieleden te verhogen (van de heer René Thissen, Stuk 3-73)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking
Stemmingen

Benoeming van de commissies

Bespreking van de regeringsverklaring

Voortzetting

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Commissies
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Regering