2-1258/5

2-1258/5

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

12 DECEMBER 2002


Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN