Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-71

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2708 van mevrouw de Bethune d.d. 14 februari 2003 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 2002.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2704 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3953).