Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-69

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2481 van mevrouw de Bethune d.d. 22 oktober 2002 (N.) :
Kabinetten en departementen. ­ Duurzaam aankoopbeleid.

Van 7 tot 12 oktober 2002 vond de Fair Trade-week plaats. Fair Trade en Oxfam-wereldwinkels ijveren voor een eerlijke prijs voor voedingswaren zoals koffie, thee, suiker, wijn, fruitsap, noten en producten op basis van cacao. Het gamma van producten waarvoor de producenten een eerlijke prijs ontvangen is door de steun van de consument sinds hun eerste begin telkens uitgebreider geworden. Door deze producten daadwerkelijk aan te kopen ondersteunt men een eerlijke handelswijze en draagt men bij tot betere leef- en arbeidsomstandigheden van de boeren in het Zuiden.

Voor grotere bedrijven en openbare besturen werkten Max Havelaar en de WWF gezamenlijk een leidraad uit voor een eerlijk aankoopbeleid. Voor de WWF gaat het om de aankoop van FSC-gelabelde houtsoorten. Het is aan het management van de openbare besturen om dit principe te integreren in hun beleid.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Wordt er op uw kabinet en/of in uw departement(en) koffie met het Max Havelaar-keurmerk aangekocht ?

2. Zo ja :

a) om welke hoeveelheid gaat dit ?

b) hoeveel procent bedraagt dit van de totale aankoop van koffie per jaar ?

c) welke prijs per kilo wordt er betaald voor de Max Havelaar-koffie ?

d) welk is het totaalbedrag per jaar dat aan eerlijke koffie wordt besteed ?

3. Worden er op uw kabinet en/of in uw departement(en) andere producten met het Max Havelaar- of Fair Trade keurmerk aangekocht ?

4. Zo ja :

a) om welke eerlijke producten gaat het ?

b) hoeveel procent bedraagt elke aankoop van de totale aankoop van deze producten per jaar ?

c) wat is het totaalbedrag dat per jaar aan deze eerlijke producten wordt besteed ?

5. Heeft de geachte minister in zijn of haar beleid betreffende de werking van het kabinet en het departement een globaal eerlijk aankoopbeleid opgenomen ?

6. Zo ja, wat zijn de kernpunten van dit beleid ?

7. Wordt er bij verbouwingen en/of aankoop van meubels rekening gehouden met het FSC-label voor houtsoorten ?

8. Zo ja, betreft dit een globaal beleid waarbij enkel FSC-gelabelde houtsoorten gebruikt worden, of betreft het een percentage van de aankopen ? In het laatste geval, om welk percentage van de totale aankopen van hout voor verbouwingen en houten meubels gaat dit ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid hierna het antwoord te geven op de gestelde vragen.

1 en 2. Op mijn kabinet wordt steeds koffie gebruikt van het Max Havelaar-keurmerk. Er wordt 8,05 euro per kilo betaald. Op jaarbasis gaat het om een uitgave van ongeveer 2 422 euro.

Binnen de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid gebeurt de koffiebedeling via een contract met een firma die de drankautomaten ter beschikking stelt en eveneens de koffie levert. De gebruikte koffie heeft geen Max Havelaar-keurmerk.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid staat mee in voor de betoelaging van een VZW Sociale Dienst, beheerd door de vakorganisaties. Deze VZW exploiteert vier bedrijfsrestaurants en staat tevens in voor de koffiebedeling in het Rijksadministratief Centrum. De aankoop van koffie is contractueel verbonden aan het ter beschikking stellen van tientallen percolatoren (één of meer per verdieping) door dezelfde firma. De koffie die momenteel aangekocht wordt heeft geen Max Havelaar-keurmerk.

3 en 4. Op mijn kabinet worden nog volgende producten met het Max Havelaar- of Fair Trade keurmerk aangekocht : wijnen en solidariteitsagenda. Per jaar gaat het om een uitgave van ongeveer 295 euro.

Binnen de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid of binnen de VZW Sociale Dienst worden geen andere producten met het Max Havelaar- of Fair Trade keurmerk aangekocht.

5 en 6. Ik stuur een brief naar de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en naar de VZW Sociale Dienst met de vraag om het gebruik van producten met Max Havelaar- of Fair Trade keurmerk te intensifiëren.

7 en 8. Wat betreft de materialen gebruikt bij verbouwingen verwijs ik het geachte lid naar mijn collega bevoegd voor de Regie der Gebouwen.

Het meubilair van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt aangekocht via het raamcontract afgesloten door het voormalig federaal Aankoopbureau. De leverancier van dat meubilair heeft een attest afgeleverd waaruit blijkt dat de werkbladen vervaardigd zijn uit FSC-gelabelde houtsoorten.