Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-69

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie (Begroting)

Vraag nr. 2569 van de heer Van Quickenborne d.d. 16 december 2002 (N.) :
Federale overheid. ­ Vliegtuigtickets. ­ Aankoopbeleid.

Tijdens de plenaire zitting van 5 december 2002 trachtte ik door middel van een mondelinge vraag meer te weten te komen over het aankoopbeleid inzake vliegtuigtickets van de federale overheid. Het antwoord van de minister van Overheidsparticipaties was vrij (en te) summier en hij stelde expliciet voor de verschillende ministers hierover te ondervragen, hetgeen hierbij gebeurt.

Intussen blijft de luchtvaartsector door moeilijke tijden gaan. Na het faillissement van Sabena, de nationale luchtvaartmaatschappij, werd de private maatschappij SN Brussels Airlines opgericht. Een van de grootste « carriers » van de Verenigde Staten, UAL, dreigt zelfs failliet te gaan.

Elk zitje dat wordt opgevuld, betekent meer inkomsten voor het betrokken bedrijf en verhoogt de bezettingsgraad, wat een commercieel belangrijk signaal is. De aankoop van « regerings- en overheidszitjes » is een factor die hierin meespeelt.

1. Gaat bij de aankoop van zitjes voor Belgische missies systematisch de voorkeur uit naar SN Brussels Airlines ? Zo ja, waarom, en worden de regels van de mededinging daarbij gerespecteerd ?

2. Koopt uw kabinet per vlucht of op een aantal vluchten van SN Brussels Airlines systematisch zetels aan zonder dat deze noodzakelijk worden ingevuld ? Zijn er plannen in die richting ?

3. Koopt uw kabinet rechtstreeks of via een reisagentschap tickets aan bij SN Brussels Airlines met een geldigheidsduur van meer dan 6 maanden ? Zo ja, waarom, en hoeveel werden er gekocht tussen 1 januari 2002 en 30 september 2002 ?

4. Voor welk bedrag heeft uw kabinet tussen 1 januari 2002 en 30 september 2002 onrechtstreeks of rechtstreeks vliegtuigtickets aangekocht bij SN Brussels Airlines, VLM, Virgin Express en het teloorgegane Delsey Airlines volgens de facturen uitgegeven door de respectieve maatschappijen op naam van uw departement ? Hoeveel zetels vertegenwoordigt dit en hoeveel van deze zetels werden effectief gebruikt ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat er wat mijn kabinet betreft in 2002 slechts 5 personen een buitenlandse reis ondernomen hebben. Het betrof telkens de deelname aan een congres (Denemarken en Italië).

Hierbij werd geen beroep gedaan op de luchtvaartmaatschappijen die in uw vraag vermeld worden.

Op uw eerste drie vragen dient dan ook ontkennend te worden geantwoord.