2-1566/7

2-1566/7

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

3 APRIL 2003


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Artikel 1

≠ Nr. 1 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 7

≠ Nr. 2 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 8

≠ Nr. 3 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Artt. 10bis (nieuw) tot 10quinquies (nieuw)

≠ Nrs. 4 tot 7 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

≠ Nrs. 25 en 26 : van de heer Barbeaux.

Art. 12

≠ Nr. 8 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 12bis (nieuw)

≠ Nr. 9 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 14

≠ Nr. 10 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 15bis (nieuw)

≠ Nr. 11 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Artt. 16bis (nieuw) tot 16sexies (nieuw)

≠ Nrs. 12 tot 16 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 41bis (nieuw)

≠ Nr. 17 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 42

≠ Nr. 57 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 42bis (nieuw)

≠ Nr. 58 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 43

≠ Nr. 59 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 44bis (nieuw)

≠ Nr. 60 : van de heer Caluwť.

Art. 45

≠ Nr. 61 : van de heer Caluwť.

Artt. 46bis (nieuw) tot 46novies (nieuw)

≠ Nrs. 62 tot 65 : van de heren Steverlynck en Caluwť.

Art. 48

≠ Nr. 18 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 51

≠ Nr. 19 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 52

≠ Nr. 28 : van de heer Barbeaux.

Art. 60

≠ Nr. 20 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 61

≠ Nr. 21 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 62

≠ Nr. 22 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 64

≠ Nr. 23 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe.

Art. 64bis (nieuw)

≠ Nr. 29 : van de heer Barbeaux en mevrouw Nyssens.

Art. 90

≠ Nr. 41 : van de heer Caluwť.

Artt. 92 tot 94

≠ Nrs. 42 tot 44 : van de heer Caluwť.

Art. 97

≠ Nr. 45 : van de heer Caluwť.

Artt. 101 en 102

≠ Nrs. 46 en 47 : van de heer Caluwť.

Art. 104

≠ Nr. 48 : van de heer Caluwť.

Art. 106

≠ Nr. 49 : van de heer Caluwť.

Art. 106bis (nieuw)

≠ Nr. 50 : van de heer Caluwť.

Art. 108

≠ Nr. 51 : van de heer Caluwť.

Art. 109bis (nieuw) tot 109sexies (nieuw)

≠ Nr. 52 : van de heer Caluwť.

Art. 114

≠ Nrs. 53 en 54 : van de heer Caluwť.

Artt. 116bis (nieuw) tot 116septies (nieuw)

≠ Nrs. 55 en 56 : van de heer Caluwť.

Artt. 116octies (nieuw) tot 116novies (nieuw)

≠ Nr. 81 : van de heer Caluwť.

Art. 120

≠ Nr. 67 : van de heer Caluwť.

Art. 122

≠ Nr. 68 : van de heer Caluwť.

Art. 122bis (nieuw)

≠ Nr. 66 : van de heer Caluwť.

Art. 122ter (nieuw)

≠ Nr. 69 : van de heer Caluwť.

Art. 123bis (nieuw)

≠ Nr. 70 : van de heer Caluwť.

Artt. 125 tot 131

≠ Nrs. 71 tot 77 : van de heer Caluwť.

Art. 136bis (nieuw)

≠ Nr. 78 : van de heer Caluwť.

Artt. 137 en 138

≠ Nrs. 79 en 80 : van de heer Caluwť.

Art. 139

≠ Nrs. 82 en 83 : van mevrouw de Bethune.

Art. 140

≠ Nr. 84 : van mevrouw de Bethune.

Art. 141

≠ Nr. 85 : van mevrouw de Bethune.

Art. 143

≠ Nr. 86 : van mevrouw de Bethune.

Art. 145

≠ Nr. 87 : van mevrouw de Bethune.

Art. 146

≠ Nr. 88 : van mevrouw de Bethune.

Art. 156bis (nieuw)

≠ Nr. 24 : van mevrouw de Bethune.

Titel VI, hoofdstuk XI Opschrift (Art. 161)

≠ Nr. 30 : van de heer Caluwť.

Artt. 161 tot 169

≠ Nrs. 31 tot 40 : van de heer Caluwť.