2-1573/3

2-1573/3

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

4 APRIL 2003


Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN