2-1573/1

2-1573/1

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

31 MAART 2003


Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 30 dagen

(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 2-82/52.