2-1350/3

2-1350/3

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

19 MAART 2003


Wetsvoorstel om de verstrekking van tabak aan jongeren te verbieden


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 2

In dit artikel het woord verstrekken vervangen door het woord verkopen .

Verantwoording

Het doel van dit wetsvoorstel is het roken bij jongeren te voorkomen en te bemoeilijken in het kader van de volksgezondheid.

Het opzet van de verhandeling van de tabaksproducten en/of soortgelijke producten dient commercieel te zijn. De loutere overhandiging kan geen voldoende grondslag vormen.

Nr. 3 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 3

In dit artikel, het cijfer 2 500 vervangen door het cijfer 1 000 .

Verantwoording

Sancties hebben tot doel af te schrikken en terecht, maar de boetes moeten wel enige redelijkheid inhouden.

Door het gebrek aan definitie van het begrip verstrekken kan de situatie zich voordoen dat jongeren onderling elkaar voorzien van tabaksproducten, zonder enig winstbejag. Is dit strafbaar ? En zo ja, wie wordt er dan beboet en wie zal financieel opdraaien voor de kosten, de ouders ?

Jacques D'HOOGHE.