Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-68

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2407 van de heer Vandenberghe d.d. 19 september 2002 (N.) :
Verkeersveiligheid. ≠ Spoedhulp bij ongevallen.

Volgens de Belgian Trauma Society is in BelgiŽ het hoge aantal verkeersslachtoffers niet alleen het gevolg van onvoorzichtige chauffeurs en onveilige wegen, maar zouden met een beter georganiseerde spoedhulp 300 van de 1 470 jaarlijkse verkeersdoden gered kunnen worden.

Het verhogen van het aantal MUG-teams heeft volgens de Belgian Trauma Society niet veel zin. De inzet van helikopters die patiŽnten snel naar een beperkt aantal gespecialiseerde ziekenhuizen brengen is volgens de organisatie veel efficiŽnter.

Nog volgens de organisatie haalt geen enkel Belgisch ziekenhuis de normen voor de behandeling van zwaargewonden.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Gaat de geachte minister akkoord met de opmerkingen van de Belgian Trauma Society aangaande de inzet van helikopters bij de evacuatie van verkeersslachtoffers ? Zo ja, binnen welke termijn zal de geachte minister deze plannen realiseren ?

2. Op welke punten scoren de Belgische ziekenhuizen slecht in het kader van de internationale normen aangaande de behandeling van zwaargewonden ?

Welke maatregelen zal de geachte minister nemen om de behandeling van de zwaargewonden in de Belgische ziekenhuizen conform de internationale normen te brengen ?

Antwoord : 1. De methodologie aan de hand waarvan de BTS tot deze besluiten komt, is mij onbekend. Ik kan mij over de gegrondheid van deze stellingen dan ook niet uitspreken.

2. Het is mij evenmin duidelijk op welke criteria deze vereniging zich baseert om te stellen dat de Belgische ziekenhuizen slecht scoren in de behandeling van zwaargewonden.

3. Een centraal element hierin is de MUG. Het sleutelcriterium bij het programmeren van de MUG's is het zo kort mogelijk houden van de interventietermijn teneinde de sterfte door zware cardiovasculaire, respiratoire en neurologische pathologieŽn te beperken. Teneinde dit te optimaliseren werden deze programmatiecriteria recent aangepast.

4. Het urgentiebeleid wordt niet enkel uitgestippeld voor traumatische pathologieŽn, maar voor alle noodsituaties. Op die manier hebben de urgentiediensten een polyvalente functie. De normen die van toepassing zijn op de functies ę gespecialiseerde spoedgevallenzorg Ľ zijn niet gebaseerd op de concepten van ę trauma center Ľ. De uitsplitsing van de plaatsen van dringende medische interventie in 2001 toont aan dat de verkeersongevallen 12 % van het totaal uitmaken. Uit dezelfde analyse blijkt dat de medische hulpverlening in 65 % van de gevallen op een privť-plaats gebeurt.

5. De organisatie van de dringende medische hulpverlening in BelgiŽ vergelijken met die in andere landen is ook moeilijk. Zo vormen de dichtheid van de structuur van de ziekenhuisinstellingen in ons land en de transporttermijnen die daarmee samenhangen een erg specifieke situatie die verschilt van die in andere landen. Hiermee rekening houdend opteren wij voor een dringende medische hulpverlening over land.

6. De verbetering van de hulpverlening aan de patiŽnten, ongeacht of ze het slachtoffer zijn van traumatische pathologieŽn of ziek zijn, en bijgevolg ook de vermindering van de sterfte, hangt enkel af van de degelijkheid van de hele hulpketen en van de kwaliteit van alle interveniŽrende diensten. Het is precies op die kwaliteitspunten dat het departement Volksgezondheid al haar inspanningen richt : interventieprocedure, interdisciplinaire samenwerking, verbetering van de organisatie en van de opleiding van alle hulpteams.