Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-68

ZITTING 2002-2003

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2572 van de heer Van Quickenborne d.d. 16 december 2002 (N.) :
Federale overheid. Vliegtuigtickets. Aankoopbeleid.

Tijdens de plenaire zitting van 5 december 2002 trachtte ik door middel van een mondelinge vraag meer te weten te komen over het aankoopbeleid inzake vliegtuigtickets van de federale overheid. Het antwoord van de minister van Overheidsparticipaties was vrij (en te) summier en hij stelde expliciet voor de verschillende ministers hierover te ondervragen, hetgeen hierbij gebeurt.

Intussen blijft de luchtvaartsector door moeilijke tijden gaan. Na het faillissement van Sabena, de nationale luchtvaartmaatschappij, werd de private maatschappij SN Brussels Airlines opgericht. Een van de grootste carriers van de Verenigde Staten, UAL, dreigt zelfs failliet te gaan.

Elk zitje dat wordt opgevuld, betekent meer inkomsten voor het betrokken bedrijf en verhoogt de bezettingsgraad, wat een commercieel belangrijk signaal is. De aankoop van regerings- en overheidszitjes is een factor die hierin meespeelt.

1. Gaat bij de aankoop van zitjes voor Belgische missies systematisch de voorkeur uit naar SN Brussels Airlines ? Zo ja, waarom, en worden de regels van de mededinging daarbij gerespecteerd ?

2. Koopt uw kabinet per vlucht of op een aantal vluchten van SN Brussels Airlines systematisch zetels aan zonder dat deze noodzakelijk worden ingevuld ? Zijn er plannen in die richting ?

3. Koopt uw kabinet rechtstreeks of via een reisagentschap tickets aan bij SN Brussels Airlines met een geldigheidsduur van meer dan 6 maanden ? Zo ja, waarom, en hoeveel werden er gekocht tussen 1 januari 2002 en 30 september 2002 ?

4. Voor welk bedrag heeft uw kabinet tussen 1 januari 2002 en 30 september 2002 onrechtstreeks of rechtstreeks vliegtuigtickets aangekocht bij SN Brussels Airlines, VLM, Virgin Express en het teloorgegane Delsey Airlines volgens de facturen uitgegeven door de respectieve maatschappijen op naam van uw departement ? Hoeveel zetels vertegenwoordigt dit en hoeveel van deze zetels werden effectief gebruikt ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen.

1. Ja, voor zover het aanbod van SN Brussels Airlines qua bestemming en vluchtregeling overeenstemt met mijn agenda. Er wordt steeds gezocht naar de goedkoopste reisformule.

2. Neen.

3. Neen.

4. In onderstaande tabel vindt u het aantal zetels die effectief werden gebruikt, als ook de kostprijs.

Luchtvaartmaatschappij Aantal zetels Bedrag (in euro)
SN Brussels Airlines 9 3 501,08
VLM 0 0
Virgin Express 5 781,55
Delsey Airlines 0 0