2-274

2-274

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 13 MARS 2003 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Discussion des articles

(Le texte adopté par la commission de la Justice est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 50-1731/6.)

M. le président. - L'article 2 est ainsi libellé :

À cet article, Mme De Schamphelaere propose l'amendement nº 1 (voir document 2-1447/2) ainsi libellé :

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Met amendement 1 wordt beoogd dat ook de provincie- en gemeenteontvangers kennis zouden hebben van de berichten bedoeld in artikel 1390 tot 1390quater van het Gerechtelijk Wetboek. Ze moeten immers ook vaak een inzicht hebben in welke financiële vermogens van welke burgers bijvoorbeeld onder beslag staan, omdat ze moeten instaan voor de invordering van de gemeentelijke en de provinciale belastingen.

Het is een leemte in het systeem dat deze ambtenaren geen zicht hebben op de berichten inzake beslag. Twee jaar geleden antwoordde de minister van Justitie al dat dit een terechte vraag is en dat deze kleine wijziging gemakkelijk kan worden ingevoegd. Daar is totnogtoe evenwel geen positief gevolg aan gegeven. Daarom dienen we dit amendement in verband met die regeling in.

-Le vote sur cet amendement est réservé.

-Il sera procédé ultérieurement au vote réservé ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.