Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-65

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 2525 van mevrouw Taelman d.d. 12 november 2002 (N.) :
Federale wegenpolitie. Gerechtelijke secties. Statuut.

In mijn mondelinge vraag van donderdag 24 oktober 2002 vroeg ik naar de mogelijkheid van het toevoegen van gerechtelijke secties aan de WPR. De geachte minister antwoordde daarop positief en wist dat er vijf secties van 14 mensen over het land verdeeld zouden worden.

Graag had ik nog van de geachte minister het volgende vernomen :

Welk statuut krijgen deze politiemensen ? Krijgen zij bepaalde premies, zoals de leden van de WPR zelf of vallen zij onder het statuut van de GDA ?