2-271

2-271

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 FEBRUARI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Verzoekschriften

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de deelname aan de federale verkiezingen door Belgen in het buitenland» (nr. 2-1254)
Mondelinge vraag van de heer Franēois Roelants du Vivier aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de recente verklaringen van een inspecteur van de federale politie over de illegale handel in cultuurgoederen» (nr. 2-1249)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de activiteit van de Israėlische geheime diensten in Belgiė» (nr. 2-1255)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het gebruik der talen in de kiesoproepingsbrieven» (nr. 2-1250)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het conflict dat zich aandient met zijn Vlaamse collega van Binnenlandse Aangelegenheden aangaande het taalgebruik voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei 2003» (nr. 2-1258)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de bereikbaarheid van de hulp- en politiediensten via sms-bericht» (nr. 2-1259)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Landsverdediging over «de nationale erkenning van de oud-strijders uit de oorlog in Korea tussen 1950 en 1955» (nr. 2-1248)
Mondelinge vraag van de heer Michel Barbeaux aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de concrete toepassing van het statuut van onthaalmoeder» (nr. 2-1252)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het niet-erkennen van de mobiele urgentiegroep (MUG) van Virton» (nr. 2-1251)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de mededeling van vertrouwelijke gegevens door de Veiligheid van de Staat» (nr. 2-1257)
Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over «de toepassing van de wetgeving inzake de opiniepeilingen» (nr. 2-1253)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de hongersnood in Afrika» (nr. 2-1256)

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatiė, anderzijds, met de Bijlagen, I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001 (Stuk 2-1431)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Mensenhandel en visafraude (Stuk 2-1018)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatiė, anderzijds, met de Bijlagen, I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001 (Stuk 2-1431)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Mensenhandel en visafraude (Stuk 2-1018)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de niet-gemotiveerde uitzetting van twee Belgen door de staat Israėl op 26 december 2002» (nr. 2-963)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de extra bescherming tegen terreurdaden» (nr. 2-965)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Financiėn over «de vergoedingen die door het Fonds voor sluiting van ondernemingen zijn uitbetaald aan de voormalige werknemers van Sabena» (nr. 2-945)

Vraag om uitleg van mevrouw Iris Van Riet aan de minister van Financiėn over «de cross border lease» (nr. 2-954)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de toepassing van de euthanasiewet» (nr. 2-961)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de vluchten over de Brusselse regio» (nr. 2-964)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciėle vragen
Nationale Arbeidsraad
Raad voor de Mededinging