2-1213/2

2-1213/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

5 FEBRUARI 2003


Evaluatie van het tweede rapport over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind


VERSLAG

NAMENS DE VERENIGDE COMMISSIES VOOR DE JUSTITIE EN DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW TAELMAN


De verenigde commissies voor de Justitie en de Sociale Aangelegenheden hebben op 5 februari 2003 een bespreking gewijd aan het verslag namens de werkgroep « Rechten van het kind » over de evaluatie van het tweede rapport over de toepassing van het Verdrag van de rechten van het kind, uitgebracht door mevrouw Taelman.

De verenigde commissies stemmen met eenparigheid van de 23 aanwezige leden in met dit verslag.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.

De rapporteur,
Martine TAELMAN.
De voorzitters,
Josy DUBIÉ.
Jacques D'HOOGHE.