2-1377/4

2-1377/4

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

6 FEBRUARI 2003


Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

Nr. 1 : van mevrouw De Schamphelaere.

Art. 3

Nr. 5 : van de heer Dallemagne.

Art. 4

Nr. 2 : van mevrouw De Schamphelaere.

Art. 6

Nr. 3 : van mevrouw De Schamphelaere.

Art. 9