2-1258/4

2-1258/4

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

12 DECEMBER 2002


Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

Nr. 1 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 3

Nr. 2 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 4

Nrs. 3 en 4 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 5

Nr. 5 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 6

Nr. 6 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 6bis (n)

Hoofdstuk IIbis (n)

Nr. 7 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 7

Nr. 8 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 8

Nr. 9 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 8bis (n)

Nr. 10 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 10

Nr. 11 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.