2-1344/2

2-1344/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

27 NOVEMBER 2002


Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 2

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Het is voor de concurrentiepositie van BelgiŽ beter dat de bijdragen en retributies verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen gefinancierd worden met begrotingskredieten. Het is onverantwoord de sector, die in het verleden zwaar getroffen werd, op te zadelen met extra onkosten.

Indien de regering voedselveiligheid als een prioriteit beschouwt, voorziet ze beter in wat meer budgettaire middelen om het beleid inzake voedselveiligheid te financieren, zonder de factuur op de sector te moeten afwentelen.

Nr. 2 VAN DE HEER D'HOOGHE

Art. 3

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Het is voor de concurrentiepositie van BelgiŽ beter dat de bijdragen en retributies verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen gefinancierd worden met begrotingskredieten. Het is onverantwoord de sector, die in het verleden zwaar getroffen werd, op te zadelen met extra onkosten.

Indien de regering voedselveiligheid als een prioriteit beschouwt, voorziet ze beter in wat meer budgettaire middelen om het beleid inzake voedselveiligheid te financieren, zonder de factuur op de sector te moeten afwentelen.

Jacques D'HOOGHE.