2-249

2-249

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 5 DECEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «het wettelijk arsenaal om de Arabisch-Europese Liga en de controles van politiepatrouilles die door deze organisatie worden verricht te verbieden» (nr. 2-1159)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Justitie over «de drugswet en het drugsbeleid van de regering» (nr. 2-907)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de diplomatieke betrekkingen tussen België en Albanië» (nr. 2-1155)
Mondelinge vraag van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de hervormingen met betrekking tot de brandweer» (nr. 2-1157)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de toekenning van de bijzondere vergoeding voor hulp door een derde» (nr. 2-1073)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de terugbetaling van de laboratoriumkosten bij in-vitrofertilisatiebehandelingen» (nr. 2-1154)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de mate waarin de Belgische overheid gebruik maakt van vluchten van SN Brussels Airlines» (nr. 2-1150)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de toegang tot fiscale beroepen» (nr. 2-1158)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Happart aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de dioxinezaak» (nr. 2-1156)
Mondelinge vraag van mevrouw Clotilde Nyssens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de numerus clausus voor artsen» (nr. 2-1160)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de perikelen met de MUG-dienst in de regio Galmaarden» (nr. 2-1161)

Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (Stuk 2-1342) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (Stuk 2-1343)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie (Stuk 2-1153)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken (Stuk 2-1197)
Wetsontwerp tot het verlenen van de titel van advocaat-generaal aan het lid van het openbaar ministerie dat België in de Eurojust-eenheid vertegenwoordigt en tot regeling van zijn financiële toestand (Stuk 2-1220) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (Stuk 2-1342) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (Stuk 2-1343)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (van de heren Philippe Monfils en Philippe Mahoux, Stuk 2-695)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de eerste minister over «het toekennen van bestuursmandaten op politieke gronden» (nr. 2-916)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de eerste minister over «de bestemming van het domein van Argenteuil» (nr. 2-906)

Vraag om uitleg van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de houding van de Bush-administratie tegenover het actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling» (nr. 2-915)

Vraag om uitleg van de heer Jacques D'Hooghe aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de tariefverhogingen van BIAC» (nr. 2-913)

Vraag om uitleg van de heer Michel Guilbert aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, over «de problematiek van de megadancings» (nr. 2-914)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het hoge aantal zelfdodingen» (nr. 2-917)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de ondersteuning van demobilisatieprojecten voor kindsoldaten» (nr. 2-909)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - Prejudiciële vragen
Nationale Arbeidsraad
Nationale Delcrederedienst - Leningen aan Staten of buitenlandse instellingen
Verzoekschriften
Europees Parlement