Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-58

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 2223 van mevrouw Taelman d.d. 8 juli 2002 (N.) :
Volle adoptie. ≠ Procedure. ≠ Vereisten.

Omtrent de procedure en de vereisten voor volle adoptie van een buitenlands kind blijken er nogal wat verschillen te bestaan tussen de diverse gemeenten in ons land, afhankelijk van de visie en de kennis van de beambte in het gemeentehuis.

Enerzijds gebeurt het dat een volle adoptie voor gemeente X kan doorgaan wanneer het de uitdrukkelijke en schriftelijke wens is van de natuurlijke ouders dat de adoptieouders het kind in volle adoptie nemen. Andere gemeenten nemen hier dan weer geen genoegen mee omdat in dit geval alleen een notariŽle akte toereikend zou zijn.

Graag mocht ik van de geachte minister het volgende vernemen :

1. Wat zijn de exacte vereisten waaraan adoptieouders moeten voldoen om tot volle adoptie te kunnen overgaan ?

2. Zal de geachte minister acties ondernemen om de gemeenten hiervan opnieuw op de hoogte te brengen, om een verschillende behandeling in de toekomst te vermijden ?