2-243

2-243

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen (Stuk 2-1058) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking

Mevrouw Martine Taelman (VLD), rapporteur. - Dit ontwerp werd naar de commissie terugverwezen, omdat het ingevolge de goedkeuring van amendement nummer 23 in de Kamer incoherenties vertoonde op het vlak van de bevoegdheid van de vrederechter en de jeugdrechter. Om dit te herstellen, werd het amendement van mevrouw de T' Serclaes unaniem in commissie aangenomen.

-De algemene bespreking is gesloten.