Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2133 van de heer Van Hauthem d.d. 27 mei 2002 (N.) :
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001. Doel. Kostprijs.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2126 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 3037).

Antwoord : In antwoord op zijn vraag verwijs ik het geachte lid naar het antwoord dat werd verstrekt door de eerste minister (1).