Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-56

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 2108 van de heer J-F Istasse d.d. 20 maart 2002 (Fr.) :
Ongevallen met vrachtwagens. ≠ FinanciŽle last van de schade die aan het openbaar materieel wordt aangericht.

Er gaat geen dag voorbij zonder dat we op de radio berichten horen over verkeersproblemen ingevolge ongevallen met vrachtwagens.

Die ongevallen zijn in het algemeen natuurlijk ernstiger dan ongevallen waarbij alleen auto's betrokken zijn. Die situatie zorgt voor een steeds groter wordende onveiligheid op onze wegen en snelwegen, wat voedsel geeft aan de huidige discussies over verkeersveiligheid.

Bovendien zorgt die soort van ongevallen voor heel wat schade aan onze snelwegen : vernieling van infrastructuur, uitstorting van niet-recupereerbare stoffen op het asfalt, enz. ...

Het is algemeen geweten dat de verantwoordelijkheid daarvoor voor een groot deel bij de transportfirma's ligt. Die staan aan de rand van het faillissement of willen alleen maar zo veel mogelijk winst maken en deinzen er daarom niet voor terug om de wet te omzeilen en van hun vrachtwagens echte rijdende bommen te maken. Alle afwijkingen en overdrijvingen zijn goed om te redden wat er te redden valt. In die context tellen mensenlevens slechts in zeer geringe mate mee.

Er vinden controles plaats, maar jammer genoeg veel te weinig. Zo rijden er bijvoorbeeld dagelijks gemiddeld 7 000 vrachtwagens op de A3 tussen Luik en Aken, terwijl er jaarlijks slechts 2 000 controles worden uitgevoerd. 40 % van die controles zijn positief. Het gaat dan over ernstige feiten zoals het niet respecteren van de verplichte rusttijden, overdreven snelheid of het zonder toelating vervoeren van gevaarlijke stoffen.

Vandaar dat ik graag had geweten hoeveel ongevallen met vrachtwagens er in 2001 op de Belgische snelwegen zijn gebeurd.

Mag ik u ook vragen wie de financiŽle last draagt van de schade die aan het openbaar materieel wordt aangericht ?