Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-55

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2106 van de heer Destexhe d.d. 16 mei 2002 (N.) :
Hepatitis C. ­ Behandeling. ­ Terugbetaling van « Pegasys » en « Pégintrom ».

De pers vertelde onlangs het verhaal van een jongen van dertien jaar die al sinds zijn zevende hepatits C heeft. Die jongen werd te vroeg geboren en liep toen hij in de couveuse lag bij een bloedtransfusie het hepatitis-C-virus op.

Na het uitvoeren van een biopsie heeft de arts die hem momenteel behandelt, aangeraden om dringend met een « tri-therapie »-behandeling te beginnen. Een dergelijke behandeling behelst :

­ het inspuiten van interferon;

­ het toedienen van ribavirine in capsules en;

­ het inspuiten van « Pegasys » of « Pégintrom ».

« Pegasys » en « Pégintrom » worden in geen enkel geval terugbetaald. Interferon en ribavirine worden alleen terugbetaald als ze voor volwassen ­ en dus niet voor kinderen ­ bestemd zijn.

Ik vertel u nu het verhaal van die jongen, maar er zijn nog patiënten die in die situatie verkeren.

Kan u me zeggen wat de intenties zijn van de regering met betrekking tot de terugbetaling van de behandeling van hepatitis C ?

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid meen ik het volgende te moeten meedelen :

Farmaceutische specialiteiten op basis vaninterferon en ribavirine aangewend bij de behandeling van hepatitis C worden enkel vergoed voor volwassenen omdat de wetenschappelijke bijstluiers stellen dat deze specialiteiten slechts geďndiceerd zijn voor de behandeling van volwassen patiënten.

De indicaties in de wetenschappelijke bijsluiters worden goedgekeurd door de minister van Volkgezondheid.

De specialiteit Pegintron is op dit ogenblik niet terugbetaald. De procedure voor de evaluatie van de vergoedbaarheid is bezig.

Ook deze specialiteit is enkel aangewezen voor de behandeling van volwassenen.