Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-54

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 2009 van mevrouw de Bethune d.d. 27 maart 2002 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 2004 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2944).

Antwoord : Ik heb de eer hierbij de cijfergegevens betreffende de toestand van mijn cabinet in maart 2002 mee te delen.

In globo : 51 waarvan 23 vrouwen en 28 mannen.

Per niveau

Niveau 1 : 22 waarvan 5 vrouwen en 17 mannen.

Niveau 2+ : 3 waarvan 1 vrouw en 2 mannen.

Niveau 2 : 17 waarvan 13 vrouwen en 4 mannen.

Niveau 3-4 : 9 waarvan 4 vrouwen en 5 mannen.

Kabinetschef : 1 man.

Adjunct-kabinetschefs : 2 mannen.

Opdrachthouder : 1 man.

In de loop van 2001 gebeurden 4 aanwervingen op het kabinet :

≠ 2 vrouwen in niveau 1.

≠ 1 vrouw in niveau 2.

≠ 1 man in niveau 3.