Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-54

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 2040 van de heer Istasse d.d. 4 april 2002 (Fr.) :
Bemiddeling in familiezaken. Bemiddelaars. Minimumcriteria voor erkenning. Uitvoeringsbesluiten.

De geachte minister weet dat ik het heel belangrijk vindt dat iedereen toegang heeft tot het gerecht en dat dat in de beste omstandigheden gebeurt.

De wet inzake de bemiddeling heeft heel wat voordelen. Zij zorgt voor een goedkope regeling van tal van geschillen zonder daarbij de reeds overbelaste rechtbanken op een ondoordachte manier nog meer te belasten. Bovendien geeft ze de betrokken partijen een verantwoordelijkheidsgevoel, wat een bijzonder interessante optie is op het vlak van burgerzin.

Ik heb vernomen dat er in dat kader al enkele maanden op uw kabinet een koninklijk besluit wordt bestudeerd betreffende de minimumcriteria waaraan een bemiddelaar moet voldoen om erkend te worden en het honorarium van de familiale bemiddelaar.

Kan de geachte minister me zeggen wat hij van die wet denkt in de context van de ontwikkeling van die techniek voor het oplossen van conflicten en hoever het staat met de uitvoeringsbesluiten ervan ?