2-237

2-237

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 OKTOBER 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de versterking van de federale wegenpolitie met gerechtelijke secties» (nr. 2-1091)

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - In de pers vernamen we dat het voorbije jaar onder meer op de autosnelwegen E313 en E314 met succes grootschalige acties werden gehouden om diefstallen tegen te gaan. Op parkings rond Antwerpen werden ook opleggers onderschept met gestolen wagens. Daardoor is het onderzoek aan het rollen gegaan en konden enkele Oost-Europese bendes worden opgerold, die verantwoordelijk waren voor heel wat criminaliteit.

De modus operandi van heel wat bendes is zo snel mogelijk van de plaats van de misdaad weg te geraken. Het uitgebreide snelwegennet van ons land en zijn centrale ligging in Europa maken van België een ideaal slachtoffer voor dievenbendes.

In de gezamenlijke vergadering van het comité P en I van voor het reces vroeg ik al of het niet raadzaam zou zijn de WPR, de opvolger van de federale wegenpolitie, te versterken met een gerechtelijke sectie om dergelijke fenomenen van criminaliteit goed te kunnen opvolgen.

Nu ik verneem dat in die richting wordt gedacht, kreeg ik van de minister graag een antwoord op volgende vragen.

Zijn er cijfers beschikbaar over de resultaten van de antidiefstalacties langs de autosnelwegen? Zo ja, kan de minister die geven?

Is het niet aangewezen de WPR te versterken met een gerechtelijke sectie?

Zo ja, hoe zal die versterking er uitzien? Worden er per provincie secties bijgevoegd of enkel op bepaalde centrale plaatsen? Over hoeveel manschappen zal het gaan? Wat zal hun statuut zijn?

De heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken. - De antidiefstalacties van de afgelopen jaren waren geïntegreerde acties die niet enkel gefocust waren op de autosnelwegen. Daarom bestaan er van die acties geen aparte resultaten over het gebruik van de autosnelwegen.

Het is inderdaad wenselijk de wegpolitie te versterken met `gerechtelijke afdelingen'. Daarom heb ik besloten de wegpolitie met 70 agenten te versterken.

Verschillende organisatiemogelijkheden zijn nu bestudeerd. We overwegen vijf secties van telkens 14 personen op te richten in de provinciale verkeerseenheden van Brabant, Antwerpen, Luik, Henegouwen en West-Vlaanderen. Die agenten zullen enkel worden beslast met opdrachten van gerechtelijke of bestuurlijke aard, niet met taken die gelinkt zijn aan de verkeersveiligheid.

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik denk dat het inderdaad een heel goede optie is te kiezen voor de versterking van de strijd tegen diefstallen, een van de fenomenen van criminaliteit waarvoor de bevolking zeer gevoelig is. Wel heb ik geen antwoord gekregen op mijn vraag naar het financiële statuut van die agenten. Ik zal daarop in een schriftelijke vraag terugkomen.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Les règles statutaires sont bien connues, elles sont fixées de manière générale pour l'ensemble des services de police, dans le cadre des statuts qui ont été négociés avec les organisations syndicales et qui ont été consacrés par le fameux arrêté mammouth.

Mevrouw Martine Taelman (VLD). - Mijn vraag is concreet: de agenten die in de gerechtelijke secties van de lokale politiezones werken, krijgen premies, maar ik neem aan dat die hier niet van toepassing is, omdat het om federale agenten gaat.

M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Oui, je vous ai bien parlé de la police fédérale.