Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Financiën

Vraag nr. 1959 van de heer Istasse d.d. 14 maart 2002 (Fr.) :
« Société régionale wallonne du transport ». ­ Overheidssubsidies. ­ BTW. ­ Bijzonderheid.

In het kader van haar nieuwe politiek op het vlak van transport heeft de SRWT beslist om 65-plussers gratis vervoer aan te bieden.

Op het moment dat de resultatenrekeningen worden opgemaakt, stelt men vast dat de cijfers van de vervoersinkomsten voor het jaar 2001 rekening houden met een verlies aan inkomsten ingevolge die beslissing. De inkomsten uit tickets en kaartjes zijn bijvoorbeeld met 4,77 % gedaald vergeleken met dezelfde periode in 2000.

Om dat verlies te compenseren heeft het Waalse Gewest aan de SRWT een subsidie van 160 miljoen frank toegekend.

Vreemd genoeg wil de BTW-administratie dat de SRWT die subsidie als vervoersinkomsten beschouwt, waarop 6 % BTW moet worden betaald. Er zal dus slechts 150,4 miljoen frank als vervoersinkomsten worden ingeschreven in plaats van 160 miljoen.

Kan u me zeggen waarom de BTW-administratie dat wil ?

Is het volgens u normaal dat er BTW wordt geheven op overheidsgeld ?