Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 2038 van mevrouw Kestelijn-Sierens d.d. 28 maart 2002 (N.) :
Rokers. Medicatie. Terugbetaling. Uitsluiting.

Ongeveer een jaar geleden verscheen een artikel in de pers, waarbij er sprake was dat de Nederlandse minister van Volksgezondheid Els Borst van plan was om kettingrokers niet langer meer te vergoeden voor dure cholesterolverlagende middelen.

Kettingrokers kosten de ziekteverzekeringen immers handenvol geld; geld dat volgens diezelfde minister eerder kan gebruikt worden voor preventie.

Bovendien treft de kettingroker voor het grootste deel zelf schuld aan zijn ongezonde levenswijze en is hij bijgevolg zelf verantwoordelijk voor het te hoge cholesterolgehalte in zijn bloed, zodat het invoeren van dergelijke maatregel alleszins gerechtvaardigd is.

Minister Borst liet een studie uitvoeren over de gevolgen van voornoemd initiatief. De resultaten hiervan zijn echter nog niet bekend.

Het Nederlandse initiatief gaf naar verluidt reeds aanleiding tot een overleg binnen de Belgische regering.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Vindt hij het aangewezen, teneinde rokers te responsabiliseren voor hun ongezond gedrag, om een dergelijke maatregel ook in ons land in te voeren ?

2. Indien niet, vindt hij het dan rechtmatig dat de overheid en dus de belastingbetaler moet opdraaien voor de kosten die rokers veroorzaken door moedwillig gezondheidsrisico's te nemen ?