Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-53

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1965 van de heer Ramoudt d.d. 14 maart 2002 (N.) :
Voetbalploegen. Licenties. Maatregelen.

De datum waarop de voetbalploegen uit eerste en tweede klasse, alsook de derdeklassers die naar tweede wensen te promoveren, hun licentiedossier moesten indienen om zich in orde te stellen is verstreken. Vanaf 11 maart 2002 zouden de eerste licenties worden uitgereikt. Een aantal clubs uit eerste klasse waren naar verluidt nog niet in orde op de gestelde datum. In de media konden we uitgebreid vernemen dat de licentiecommissie van de voetbalbond haar taak duidelijk ernstig opneemt en dat ploegen die zich nog niet of onvolledig in orde hebben gesteld ter verantwoording worden geroepen. Dat neemt echter niet weg dat ploegen die bijvoorbeeld met hun achterstallige RSZ of bedrijfsvoorheffing of de tijdige uitbetaling van hun spelers niet in orde zijn, naast het feit dat zij misschien dreigen geen licentie te krijgen, nog altijd de wet overtreden.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Zijn er voetbalploegen uit eerste en tweede klasse die zich niet op de gestelde datum van 1 maart 2002 (datumstempel 28 februari 2002) in orde hebben gesteld met hun achterstallige RSZ, bedrijfsvoorheffing en uitbetaling van spelers ? Zo ja, welke ?

2. Zo er dergelijke ploegen zijn, welke maatregelen heeft hij getroffen naar deze ploegen toe nu zij manifest en hardleers niet de nodige wettelijk voorziene schikkingen hebben getroffen en kunnen ze zich nog in orde stellen ? Zo ja, op welke manier ?

3. Welke maatregelen neemt hij om, indien er in de basketcompetitie ploegen zijn die niet tijdig de schikkingen nemen om hun licentie te verkrijgen en/of daarbij de wet overtreden, niet dezelfde problemen te hebben bij de definitieve invoering van het licentiesysteem bij de basketbalploegen ?