Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 1918 van de heer D'Hooghe d.d. 1 maart 2002 (N.) :
Gokken op het internet. ≠ Legaliteit.

Op het televisieprogramma ę Recht van antwoord Ľ motiveerde de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties het ontwerp op de Nationale Loterij onder meer door te stellen dat hiermee het gokken op internet, buiten de activiteiten van de Nationale Loterij (artikel 7 van het ontwerp) strafbaar zou worden.

Deze uitspraak verrast enigszins gelet op artikel 4 van de wet van 7 mei 1999 en eerdere uitspraken van de Raad van State, die naar ons oordeel nu reeds het illegale karakter van dergelijke operaties aantonen.

1. Is het aanbieden van internetkansspelen vanuit het binnen- of buitenland legaal ?

2. Is het spelen vanuit BelgiŽ op internetkansspelen legaal ?

3. Neemt de geachte minister maatregelen om de Belgische bevolking te beschermen tegen de nadelige gevolgen van het internetgebruik ? Hierbij doelen wij zowel op kansspelactiviteiten als op oneerlijke handelspraktijken via het internet.

4. Is het naar het oordeel van de geachte minister wenselijk om schadelijke praktijken via internet te beteugelen via het providersnetwerk in BelgiŽ of via de methode van smartcards ? Zijn er andere oplossingen terzake ?

5. Stelt de Computer Crime Unit illegale gokactiviteiten vast ? Hoeveel ? Welke is de omvang hiervan ?