Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 1901 van de heer Vandenberghe d.d. 20 februari 2002 (N.) :
Hartdefibrilator. Aanwezigheid op druk bezochte plaatsen en in openbare gebouwen.

In het Nederlandse Twente verschijnt in navolging van de Verenigde Staten binnenkort de hartdefibrilator in het straatbeeld. Met dit apparaat kan je door middel van schokken iemands hart terug op gang brengen.

Het is de bedoeling dat het toestel vooral gebruikt zal worden door de hulpdiensten van de betrokken instelling of door burgers met een EHBO-opleiding.

Maar in uiterste nood zou iedereen het toestel kunnen bedienen, daar de bijgevoegde handleiding de bediening precies uitlegt.

Het toestel zou onder meer aangeboden worden aan winkelcentra, kantoorgebouwen, sportcentra, hotels, bedrijven, scholen en luchthavens.

Het voordeel van de nabijheid van een hartdefibrilator in openbare gebouwen en op drukbezochte plaatsen zou de overlevingskans bij een hartstilstand met 50 % doen toenemen als binnen de vijf minuten met defibrileren wordt begonnen.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Wat is het standpunt van de regering aangaande het ter beschikking stellen van een hartdefibrilator op druk bezochte plaatsen en in openbare gebouwen ?

2. Indien de regering het ruim verspreiden van de hartdefibrilator overweegt, wat is dan de kostprijs van deze verspreiding ?