2-1258/1

2-1258/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

23 JULI 2002


Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen

(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 2-82/27.