2-222

2-222

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 JULI 2002 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001 (Stuk 2-1190)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Het woord is aan de heer Devolder voor een mondeling verslag.

De heer Jacques Devolder (VLD), rapporteur. - De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 17 juli 2002. De artikelen 1 en 2 alsook het wetsontwerp in zijn geheel zijn zonder verdere bespreking aangenomen met acht stemmen bij twee onthoudingen. Er werd vertrouwen geschonken aan de rapporteur voor een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

-De algemene bespreking is gesloten.