2-221

2-221

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 17 JULI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (van mevrouw Kathy Lindekens, Stuk 2-256)

Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 2-554)

Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (van mevrouw Martine Taelman c.s., Stuk 2-626)

Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 259bis-12 en 259bis-18 van het Gerechtelijk Wetboek (van de heer Josy Dubiť c.s., Stuk 2-1153)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (Stuk 2-1245) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Stuk 2-1250) (Evocatieprocedure)

Berichten van verhindering