2-214

2-214

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 JUNI 2002 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de veiligheid van de zogenaamde lagekostenluchtvaartmaatschappijen» (nr. 2-1037)

De voorzitter. - De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, antwoordt namens mevrouw Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer.

De heer Jacques D'Hooghe (CD&V). - Deze week werden opnieuw vragen gesteld bij de veiligheid van zogenaamde lagekostenluchtvaartmaatschappijen, die ook op België vliegen. Het is niet de eerste keer dat openlijk wordt getwijfeld aan de aandacht van de goedkope maatschappijen voor veiligheidsmaatregelen. Een nieuw Brits veiligheidsrapport zou melding maken van het niet-naleven van instructies van luchtverkeersleiders door de piloten van dergelijke maatschappijen omwille van de strakke vluchtschema's die aan deze piloten worden opgelegd.

Het rapport haalt het voorbeeld aan van kortere aanvliegroutes, en meldt ook dat er soms nauwelijks vijfentwintig minuten verlopen tussen het landen en het opstijgen van het vliegtuig. Verder zouden landingsprocedures soms op het laatste ogenblik moeten worden stopgezet, omdat men merkt dat het vorige vliegtuig zich nog op de landingsbaan bevindt.

Belgocontrol maakte via haar woordvoerder bekend dat er geen problemen zijn gesignaleerd met Ryanair, de maatschappij die in dit verband werd genoemd. Om de veiligheid van de passagiers te garanderen, acht ik het toch noodzakelijk volgende vragen aan de minister voor te leggen.

Kan de minister formeel bevestigen dat er geen problemen zijn met betrekking tot de veiligheid van de lagekostenmaatschappijen in België?

Acht de minister de huidige controle op de maatschappijen voldoende?

Gelooft de minister dat de genoemde maatschappijen bij hun verregaande kostenreducties niet besparen op veiligheidsaspecten?

Acht de minister het volledig binnen de marges van de uiterste veiligheid verantwoord dat toestellen 25 minuten na de landing opnieuw vertrekken?

Zijn er bijzondere onderzoeken gebeurd - buiten de normale controles om - naar aanleiding van de intrede van een nieuwe Zwitserse maatschappij op de Belgische markt, die vanaf juli 2002 vanuit Luik zal opereren?

De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. - Het Britse onderzoek had helemaal geen betrekking op veiligheidsaspecten, maar op de controle van het vliegverkeer en dan alleen nog maar op het deelaspect communicatie per radio. Concreet beklaagden de Britse luchtvaartautoriteiten zich op aanspraken van de lagekostenmaatschappijen op een voorkeursbehandeling waarbij zij zich beriepen op hun bijzondere situatie. Aangezien Belgocontrol bevoegd is voor luchtverkeerscontrole is er zonder dralen afdoende geantwoord.

Wat de andere veiligheidsaspecten betreft, werd in het geheel geen probleem gesignaleerd noch in onze enquête ongevallendienst, noch door thuishaven Charleroi. Op basis van deze gegevens blijkt het niet nuttig om bijkomende of buitengewone acties te ondernemen. Korte tussenstops komen ook op gewone verbindingen voor. Bij Ryanair heeft het bestuur 9 SAFA-inspecties uitgevoerd; 4 ervan gaven aanleiding tot kleine opmerkingen, zoals bij voorbeeld eerstehulpkit niet aanwezig, maar zij waren niet van aard om de veiligheid fundamenteel te compromitteren. Ten slotte is bij het Bestuur van de Luchtvaart geen dossier bekend van een maatschappij die vanaf juli 2002 vanuit Luik zou opereren.

De heer Jacques D'Hooghe (CD&V). - Het laatste element van het antwoord verwondert mij echter ten zeerste. Het betreft hier de Zwitserse luchtvaartmaatschappij CIAO FLY. Verschillende kranten hebben hiervan melding gemaakt. Ik denk dat er een vergissing in het antwoord is geslopen.