Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-44

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1606 van mevrouw Van Riet d.d. 17 oktober 2001 (N.) :
Zwangerschapsuitkering. Gemeentelijk politiek mandaat.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1624 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2237).