Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-44

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 1580 van mevrouw Taelman d.d. 5 oktober 2001 (N.) :
Uitlaten van honden. ­ Verbod voor fietsers om al rijdend het dier aan de leiband te houden. ­ Nederlands « Springer »-systeem.

Het is uitermate belangrijk dat een hond, zeker een groot dier, voldoende beweging heeft. Dat lees je in alle informatieboeken. Een hond los laten lopen mag niet. Met een hond aan de leiband fietsen, mag ook niet, al is dit eigenlijk de enige manier om ze die broodnodige beweging eens te gunnen. In België zegt het verkeersreglement « 43.1. Het is fietsers en bromfietsers verboden te rijden : 4º terwijl zij een dier aan het leizeel houden. »

In Nederland is dit niet verboden. Daar hebben ze zelfs een handig hulpmiddel om veilig te fietsen met een hond : de « Springer ». Deze « Springer » wordt bevestigd onder het zadel van de fiets, en biedt dan veel stabiliteit. Zelfs het fietsen met een grote, zware hond wordt een plezier. De veer zorgt ervoor dat de schokbewegingen worden opgevangen en men heeft steeds de twee handen aan het stuur.

Op internet zijn er een massa links hieromtrent die steeds positieve commentaar geven over de Springer :

http://home.planet.nl/multidog/springer.html

http://home.wanadoo.nl/briard/briardbezigheden/fietsen/Fietsen%20met%20de%20hond.html

http://www.natteneuzen.nl/index.html

http://www.springerusa.com/first_page.html

Ik had graag van de geachte minister het volgende vernomen :

1. Is het systeem van de « Springer » in België toegelaten, aangezien de wet alleen het verbod uitspreekt over het « leizeel » ?

2. Indien niet, kan de wet in België aangepast worden opdat het fietsen met een hond toch mogelijk wordt, zoals in Nederland ?