2-206

2-206

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 23 MAI 2002 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Erika Thijs à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sur «la fièvre aphteuse en Corée du Sud au cours de la Coupe du monde de football 2002» (nº 2-992)

M. le président. - M. Eddy Boutmans, secrétaire d'État à la Coopération au développement, répondra au nom de Mme Magda Aelvoet, ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Zuid-Korea wordt momenteel getroffen door de mond- en klauwzeer. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben reeds een aantal maatregelen genomen zoals de opruiming van besmet vee en het verbod op veevervoer. Japan heeft als medeorganisator van de eindronde van het WK 2002 de invoer van varkens, runderen en schapen uit buurland Zuid-Korea verboden.

Japan en Zuid-Korea verwachten een toestroom van toeristen. Ook Belgische spelers en supporters zullen talrijk aanwezig zijn.

Graag vernam ik van de minister of ons land maatregelen heeft getroffen om te verhinderen dat mond- en klauwzeer opnieuw ons land binnenkomt. Welke maatregelen worden er genomen om een eventuele verspreiding van MKZ naar België te voorkomen? Worden de mensen die van het WK 2002 terugkeren op de luchthaven gescreend? Welke controles oefenen onze diensten uit om na te gaan of terugkerende reizigers voedsel of andere besmette producten uit Japan of Zuid-Korea meebrengen?

De heer Eddy Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. - Mevrouw Aelvoet vraagt haar te verontschuldigen omdat ze hier niet aanwezig kan zijn. Ze heeft me wel een omstandig antwoord bezorgd op de vraag van mevrouw Thijs.

De mond- en klauwzeerepidemie waarmee Zuid-Korea op dit moment kampt, komt inderdaad erg ongelegen, nu dit land omwille van het WK talrijke bezoekers van uit de hele wereld verwacht. Bovendien heerst in het land een epidemie van klassieke varkenspest. Het feit dat ook de recente epidemie in Groot-Brittannië zeer waarschijnlijk veroorzaakt werd door voeding, meegebracht uit een land waar de ziekte aanwezig was, spoort ons aan tot bijzondere voorzichtigheid.

De Koninklijke Belgische Voetbalbond die in ons land de verkoop van toegangstickets organiseert, bevestigt ons dat de Belgische ploeg haar voorronde uitsluitend in Japan afwerkt. Dit land heeft bijzonder strenge voorzorgsmaatregelen afgekondigd met het oog op het epidemievrij houden van de eigen veestapel, met inbegrip van de instelling van een importverbod voor voeding. Uiteraard hebben wij hier onrechtstreeks voordeel bij. De Koninklijke Belgische Voetbalbond meldt ons tevens dat ongeveer 3.000 tickets werden verkocht aan Belgische supporters die de verre en dure verplaatsing naar Japan zullen doen. Verder bestaat de Belgische delegatie uit 18 begeleiders en 23 spelers en uiteraard de journalisten die de spelersgroep vergezellen. De ticketverkoop via de Belgische voetbalbond houdt echter slechts de verkoop van toegangskaarten in, niet deze voor de vluchten.

In verband met de vraag van mevrouw Thijs is het vooral wachten op de resultaten van de Belgische ploeg. Men bevestigt ons bij de voetbalbond dat wanneer België in de eerste voorronde eerste of tweede gerangschikt wordt, zij hun volgende ronde eveneens integraal in Japan afwerken. Slechts wanneer zij derde gerangschikt zijn in hun poule, bestaat er een uiterst minieme kans dat een verplaatsing naar Zuid-Korea noodzakelijk is. Ik zal bijgevolg net als mevrouw Thijs met spanning de resultaten van de Belgische ploeg in de gaten houden. Indien de Belgische ploeg inderdaad naar Zuid-Korea moet uitwijken, beschik ik over de nodige contacten met vertegenwoordigers van de Belgische voetbalbond ter plekke die mij kunnen informeren over de locaties waar de Belgische ploeg eventueel zou verblijven, evenals deze van hun supporters. In dat geval beschik ik over de mogelijkheid om zowel de luchtvaartmaatschappijen, de touroperators en grensinspectieposten te informeren en desnoods de nodige maatregelen te treffen. Naar verluidt - doch dit is nog niet bevestigd - zouden de voetbalwedstrijden op Koreaanse bodem trouwens plaatsvinden in gebieden waar tot op heden geen mond- en klauwzeer werd vastgesteld.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Mijn vraag gaat uit van een bekommernis voor de boeren.

Mevrouw Aelvoet heeft bij haar maatregelen blijkbaar alleen de Belgische ploeg voor ogen, maar ook heel wat andere Europese ploegen nemen aan het WK 2002 deel. De vorige keer is de epidemie in Groot-Brittannië ontstaan en vandaar naar België overgewaaid. De mensen hebben heel veel inspanningen gedaan om te verhinderen dat dit niet opnieuw gebeurt, maar aangezien MKZ onvoorstelbaar besmettelijk is, is het gevaar groot. Niet alleen via voedsel, maar ook via lucht, kleding, schoeisel en dergelijke kan MKZ het land binnengeraken. Daarom is het zeer belangrijk om alle reizigers die terugkeren uit Japan of Zuid-Korea, op de luchthaven al aan een controle te onderwerpen.

De problematiek blijkt me voor het behoud van de veestapel in Europa ook belangrijk genoeg om hem op Europees niveau ter sprake te brengen.