2-197

2-197

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 17 APRIL 2002 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-11)

Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (van mevrouw Ingrid van Kessel en de heer Hugo Vandenberghe, Stuk 2-131)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-11)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de Federal Computer Crime Unit» (nr. 2-753)

Vraag om uitleg van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Justitie over «de rampzalige toestand waarin de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich bevindt» (nr. 2-761)

Berichten van verhindering