2-934/6

2-934/6

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

21 MAART 2002


Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN