2-934/5

2-934/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

21 MAART 2002


Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2bis (nieuw)

≠ Nr. 1 : van mevrouw de Bethune c.s.

Art. 2ter (nieuw)

≠ Nr. 2 : van de heren Caluwť en Steverlynck.

Art. 2quater (nieuw)

≠ Nr. 3 : van de heren Caluwť en Steverlynck.

Art. 3

≠ Nrs. 4 en 5 : van de heren Caluwť en Steverlynck.

Art. 5

≠ Nr. 6 : van de heren Caluwť en Steverlynck.

Art. 6

≠ Nrs. 8 tot 10 : van de heer Caluwť en Steverlynck.

Art. 6bis (nieuw)

≠ Nr. 11 : van de heren Caluwť en Steverlynck.

Art. 7

≠ Nrs. 12 tot 18 : van de heren Caluwť en Steverlynck.

≠ Nr. 34 : van de heren Istasse en Mahoux (overgenomen door de heren Vandenberghe, Caluwť en Thissen).

Art. 8

≠ Nrs. 19 en 20 : van de heren Caluwť en Steverlynck.

Art. 9

≠ Nrs. 21, 23 tot 29, 31 en 32 : van de heren Caluwť en Steverlynck.

≠ Nr. 22 : van de heer Thissen.

≠ Nr. 30 : van de heer Steverlynck.