2-192

2-192

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 21 MAART 2002 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Stuk 2-933)

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Stuk 2-934) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering