2-386/8

2-386/8

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

31 JANUARI 2002


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 1bis (n)

Nr. 4 : van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne.

Art. 1ter (n)

Nrs. 2 en 5 : van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne.

Art. 4bis (oud art. 3)

Nr. 6 : van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne.

Art. 4ter (oud art. 4)

Nr. 7 : van de heren Vankrunkelsven en Van Quickenborne.