2-170

2-170

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 21 DECEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (van de heer Philippe Mahoux c.s., Stuk 2-12)

De voorzitter. - We stemmen eerst over amendement 123 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 12

Aanwezig: 63
Voor: 14
Tegen: 43
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 178 van mevrouw de T' Serclaes en mevrouw Lizin.

Stemming 13

Aanwezig: 63
Voor: 20
Tegen: 38
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 184 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge.

Stemming 14

Aanwezig: 62
Voor: 6
Tegen: 46
Onthoudingen: 10

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 185 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 182 van de heer Vandenberghe.

Stemming 15

Aanwezig: 63
Voor: 20
Tegen: 43
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 186 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge.

Stemming 16

Aanwezig: 62
Voor: 6
Tegen: 46
Onthoudingen: 10

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 187 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 190 van mevrouw de T' Serclaes.

Stemming 17

Aanwezig: 62
Voor: 13
Tegen: 38
Onthoudingen: 11

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 135 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe.

Stemming 18

Aanwezig: 63
Voor: 16
Tegen: 43
Onthoudingen: 4

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 132 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 19

Aanwezig: 63
Voor: 9
Tegen: 43
Onthoudingen: 11

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 128 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 20

Aanwezig: 62
Voor: 20
Tegen: 42
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 181 van de heer Vandenberghe. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 2.

Stemming 21

Aanwezig: 61
Voor: 40
Tegen: 6
Onthoudingen: 15

-Artikel 2 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 188 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge.

Stemming 22

Aanwezig: 63
Voor: 6
Tegen: 47
Onthoudingen: 10

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 3.

Stemming 23

Aanwezig: 62
Voor: 56
Tegen: 0
Onthoudingen: 6

-Artikel 3 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 169 van mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 24

Aanwezig: 63
Voor: 20
Tegen: 42
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 4.

Stemming 25

Aanwezig: 61
Voor: 45
Tegen: 6
Onthoudingen: 10

-Artikel 4 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 98 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 26

Aanwezig: 62
Voor: 16
Tegen: 42
Onthoudingen: 4

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - Amendement 177 werd ingetrokken.

We stemmen over amendement 183 van de heer Vandenberghe.

Stemming 27

Aanwezig: 61
Voor: 20
Tegen: 41
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 100 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 5.

Stemming 28

Aanwezig: 62
Voor: 42
Tegen: 6
Onthoudingen: 14

-Artikel 5 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 101 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 29

Aanwezig: 63
Voor: 16
Tegen: 42
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 189 van mevrouw Staveaux-Van Steenberge.

Stemming 30

Aanwezig: 63
Voor: 6
Tegen: 47
Onthoudingen: 10

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 179 van mevrouw de T' Serclaes en mevrouw Lizin.

Stemming 31

Aanwezig: 63
Voor: 18
Tegen: 40
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 6.

Stemming 32

Aanwezig: 63
Voor: 41
Tegen: 6
Onthoudingen: 16

-Artikel 6 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 102 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 33

Aanwezig: 63
Voor: 20
Tegen: 43
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 7.

Stemming 34

Aanwezig: 63
Voor: 42
Tegen: 9
Onthoudingen: 12

-Artikel 7 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 103 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 35

Aanwezig: 62
Voor: 17
Tegen: 43
Onthoudingen: 2

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 8.

Stemming 36

Aanwezig: 63
Voor: 44
Tegen: 6
Onthoudingen: 13

-Artikel 8 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 136 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe.

Stemming 37

Aanwezig: 63
Voor: 13
Tegen: 45
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 191 van mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 38

Aanwezig: 62
Voor: 16
Tegen: 46
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 180 van mevrouw de T' Serclaes en mevrouw Lizin.

Stemming 39

Aanwezig: 63
Voor: 19
Tegen: 39
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 165 van de heer Steverlynck.

Stemming 40

Aanwezig: 63
Voor: 14
Tegen: 43
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 11

Stemming 41

Aanwezig: 62
Voor: 39
Tegen: 6
Onthoudingen: 17

-Artikel 11 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 167 van de heer Steverlynck.

Stemming 42

Aanwezig: 62
Voor: 20
Tegen: 42
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 12.

Stemming 43

Aanwezig: 63
Voor: 42
Tegen: 9
Onthoudingen: 12

-Artikel 12 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 159 van de heer Steverlynck en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming 44

Aanwezig: 62
Voor: 16
Tegen: 42
Onthoudingen: 4

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over artikel 13.

Stemming 45

Aanwezig: 61
Voor: 40
Tegen: 6
Onthoudingen: 15

-Artikel 13 is aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 133 van mevrouw de Bethune.

Stemming 46

Aanwezig: 62
Voor: 18
Tegen: 42
Onthoudingen: 2

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 134 van mevrouw de Bethune.

Stemming 47

Aanwezig: 61
Voor: 20
Tegen: 40
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 113 van mevrouw de Bethune.

Stemming 48

Aanwezig: 62
Voor: 14
Tegen: 42
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We gaan nu over tot de stemming over het wetsvoorstel in zijn geheel.

De heer Jurgen Ceder (VL. BLOK). - Het Vlaams Blok zal tegen deze wet stemmen om de redenen die we in de algemene bespreking hebben uiteengezet.

Dit is inhoudelijk een slechte wet die een gedachtepolitie organiseert en die, onder het voorwendsel de slachtoffers van discriminatie te beschermen, uitsluitend tot doel heeft het uiten van politiek incorrecte meningen te bestraffen. Dat blijkt manifest uit de voorgestelde strafbepalingen. Artikel 5, paragraaf 1 stelt het aanzetten tot discriminatie en het uiten van het voornemen tot discriminatie strafbaar. Over het bedrijven van discriminatie door burgers wordt evenwel met geen woord gerept. Ik hoop dat degenen die deze wet goedkeuren, zich daarvan bewust zijn.

Er zal in Straatsburg hartelijk worden gelachen wanneer iemand op basis van deze wet zijn beklag komt doen. Een aantal van de ongeoorloofde criteria genieten op internationaal vlak geen enkele steun. Anderzijds komen criteria zoals politieke overtuiging, die in alle non-discriminatieverdragen zijn opgenomen, niet op de lijst voor.

Dit is een inhoudelijk slechte wet, die de vrijheid, de Libertas, van de burgers beperkt. Van de liberalen zouden we nochtans mogen verwachten dat die deugd hoog in hun vaandel staat.

Het is een wet die de "juridisering" van de maatschappelijke verhoudingen organiseert. We evolueren naar een maatschappij van gediscrimineerden en discriminanten. Deze wet brengt 1984 een stukje dichterbij.

Ook vanuit juridisch-technisch oogpunt is het een slechte wet. Dit gedrocht van een wet zit vol fouten en juridische anomalieën. De Raad van State heeft erop gewezen en dit zal evenmin ontsnappen aan de aandacht van de Kamer. Deze wet zal in haar huidige vorm onwerkbaar blijken te zijn.

Zo gaat het nu eenmaal. Wanneer er politiek-ideologische wetten voorliggen, moet de juridische logica wijken. Dat konden we reeds merken bij de catastrofale poging om de gebrekkige wet- Moureaux op het Vlaams Blok toe te passen en het centrum Leman door de rechtbank werd uitgelachen. Het zal met deze slordige wet niet anders gaan.

M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). - Je souhaite justifier mon abstention. Je n'ai rien contre cette proposition de loi, j'y suis favorable. Je regrette que le critère de la langue n'ait pas été retenu alors qu'il se trouve repris dans la plupart des conventions internationales tendant à lutter contre les discriminations et alors que ce critère est très important dans notre pays.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Notre groupe approuve les objectifs poursuivis par cette proposition, c'est pourquoi certains d'entre nous se prononcerons en faveur de ce texte.

J'ai déjà expliqué hier mes réticences. La problématique du genre n'est pas bien traitée dans le texte. La transposition des directives aurait pu être réalisée autrement. Beaucoup de mouvements de femmes ne sont pas contents de la manière dont nous avons travaillé.

En outre, il y a un manque de cohérence dans la définition de la discrimination entre ce projet et les textes déjà en application. Je me réjouis de ce que Mme Onkelinx se soit engagée à déposer un projet de loi à la Chambre visant à modifier la loi « Moureaux » dont la définition de la discrimination diffère de celle de la proposition que nous discutons.

Je m'abstiendrai donc pour donner à la Chambre un signal, pour lui suggérer de peaufiner ce texte sur lequel pourtant nous avons déjà travaillé pendant deux ans. Je n'ai d'ailleurs jamais ménagé mes efforts pour améliorer ce texte en déposant des dizaines d'amendement.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Cet appel à la grandeur de la Chambre devient ridicule. Et si nous remplissions notre rôle de sénateur au lieu de jouer au crypto-député ?

Retournez à la Chambre, madame Nyssens.

Si vous croyez que votre appel a une chance d'être entendu, vous me faites doucement rire.

Mme Clotilde Nyssens (PSC). - J'irai aider mes collègues.

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Onze fractie gaat inhoudelijk akkoord met deze wet, maar omwille van de manke juridische uitwerking ervan zullen de twee leden van onze fractie zich onthouden.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Zowel in de commissie als in plenaire vergadering hebben we uiteengezet dat we ons voornamelijk om twee redenen onthouden. Ten eerste gaat de veralgemeende bestraffing van het discriminatieverbod veel te ver. Er is ook betwisting over de invoering in artikel 4 van een opiniedelict. Ten tweede bevat het voorstel ook onaanvaardbare juridische incoherenties.

M. Philippe Mahoux (PS). - On trouve toujours de bonnes raisons, qu'elles soient juridiques ou autres pour contester des propositions de cette nature. Je ne peux que répéter que l'objectif poursuivi pendant les deux ans de travail en commission a précisément été de fournir à des gens les moyens de lutter contre la discrimination dont ils sont victimes, qu'ils le soient en fonction de caractéristiques qu'ils possèdent ou qu'on leur attribue.

Nous défendons une société où chacun jouit des mêmes droits et a le pouvoir de les faire valoir. Nous voulons corriger le rapport de forces actuellement en défaveur des victimes de discriminations. C'est pourquoi nous avons voulu établir un dispositif légal.

Car pour lutter efficacement contre la discrimination, il faut aussi établir des contraintes contre ceux qui discriminent.

J'espère qu'une majorité large appuiera ce texte.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsvoorstel in zijn geheel.

Stemming 49

Aanwezig: 62
Voor: 39
Tegen: 6
Onthoudingen: 17

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 28 december 2001 om 10 uur.

De heer Marcel Colla (SP.A). - Uit principe zal ik volgende vrijdag niet aanwezig zijn.

Ten eerste, als een parlement, in casu de Senaat, respect wil afdwingen, is dit een situatie waar men juist een stap te ver gaat. Ik garandeer u dat zich volgend jaar tussen Kerstmis en Nieuwjaar opnieuw hetzelfde zal voordoen. Als men aan een executieve niet op een bepaald ogenblik duidelijk maakt waar de limieten liggen, zal men als parlement nooit de rol spelen die men moet spelen.

Ten tweede, ben ik niet zeker dat de tekst waarover volgende week zal gestemd worden ook in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen. Vorig jaar werd ook op de valreep over een programmawet gestemd. In januari verscheen een verkeerde tekst in het Belgisch Staatsblad!

Ten derde, staan er in de tekst zeer veel artikelen met retroactieve kracht; we hadden daarover ook in januari kunnen stemmen. Ik vind het nogal grof dat de artikelen over de politie als argument worden aangehaald, want die zaak had al lang geregeld moeten zijn. Bovendien had men, als men geen risico had willen lopen, daarvoor een afzonderlijk ontwerp kunnen indienen. Iedereen zou akkoord zijn gegaan met een spoedbehandeling.

Ten slotte hoop ik dat de Senaat een regeling zal treffen voor de personeelsleden met kinderen die reeds vakantieplannen hadden gemaakt en die hier nu waarschijnlijk vrijdag aanwezig moeten zijn.

(De vergadering wordt gesloten om 18.45 uur.)