2-167

2-167

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Ordre des travaux

Mme la présidente. - Mme De Schamphelaere a demandé le report du troisième point de l'ordre du jour parce les sénateurs auraient reçu les documents tardivement.

Il s'avère en effet que les documents n'ont été distribués qu'hier sur les bancs.

Je vous propose de débattre brièvement la demande de Mme De Schamphelaere et de voter par assis et levé.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Ik apprecieer dat u de Senaat hierover raadpleegt, mevrouw de voorzitter, maar een stemming bij zitten en opstaan over een verzoek tot verdaging is enkel toegestaan als dat verzoek er manifest toe strekt de werkzaamheden van de vergadering te belemmeren. Mevrouw De Schamphelaere heeft echter enkel de bedoeling op een ernstige manier inzage te kunnen nemen van het verslag. Men kan toch moeilijk aannemen dat ik op dit ogenblik al het boek heb kunnen doornemen dat ik vanochtend op mijn bank heb gevonden. Dat was de bedoeling van haar vraag, niet de werkzaamheden van de vergadering te belemmeren.

Mme la présidente. - L'article 40 du Règlement permet au président d'en juger.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn bundel stukken inderdaad gisteravond tijdens de commissievergadering heb gekregen en dat alle senatoren die hier aanwezig waren de gelegenheid hadden om het bundel door te nemen. Aangezien een groot aantal commissievergaderingen én een plenaire vergadering plaatsvonden, waren dat er heel wat.

-La proposition d'ajournement est rejetée par assis et levé.