2-167

2-167

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 DÉCEMBRE 2001 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Ordre des travaux

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Het derde punt van onze agenda betreft een zeer belangrijk wetsvoorstel. Het werd meer dan een jaar besproken in de commissie voor de Justitie. Het vraagt ook een plenair debat. Er moeten immers nog een aantal punten waaraan wij het grootste belang hechten en die sterk in de samenleving leven, aan bod komen. Wij stellen echter vast dat het verslag pas vanmorgen op de banken ligt. Ik vraag dan ook om de bespreking uit te stellen, daar wij morgen nog een hele dag vergaderen.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - La journée de demain sera entièrement consacrée à la discussion sur la loi-programme, et je me permets donc d'insister pour que l'on examine cette proposition de loi.

Je crois qu'elle est en préparation depuis longtemps, qu'il y a eu de nombreux débats très approfondis en commission, que tous les groupes et le gouvernement se sont exprimés et ont déposé des amendements. M. Mahoux est absent parce qu'il copréside en ce moment une réunion de commissions réunies Affaires européennes et Relations extérieures. Bien entendu, il sera présent lorsque nous aborderons la discussion sur cette proposition de loi.

Ce serait tout à l'honneur du Sénat de débattre d'une proposition globale qui lutte contre les diverses discriminations.

Mevrouw Iris Van Riet (VLD). - Ik dring aan om de geplande agenda te behouden. Het verslag werd trouwens deze week uitgebreid in de commissie gelezen. Het werd de week voordien reeds, zij het in een nog niet volledig vertaalde versie, ingediend. De leden hebben dus voldoende tijd gehad om het te bestuderen.

De voorzitter. - De diensten melden mij dat het verslag gisternamiddag op de banken werd gelegd en in een aantal commissies werd rondgedeeld. Het werd niet naar de senatoren thuis of naar hun bureau gezonden.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Gisternamiddag was er geen plenaire vergadering. Het neerleggen van een verslag op de banken is geen mededeling aan de senatoren. Wij waren wel de hele dag in de Senaat aanwezig, maar wij overnachten hier toch niet. De verslagen konden naar onze bureaus worden gestuurd. Een mededeling veronderstelt dat kennis kan worden genomen van de stukken. Ik heb ook geen bericht gekregen dat het verslag op mijn bank werd neergelegd.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Gelet op de drukke werkzaamheden, dring ik aan het voorstel deze morgen te bespreken zoals werd gepland. Rapporteur mevrouw Kaçar zal hier onmiddellijk zijn om het verslag, waaraan in de commissie veel tijd werd besteed, toe te lichten.

De voorzitter. - Iedereen weet dat het verslag niet werd verzonden maar gisterenmiddag op de banken werd neergelegd en in een aantal commissies werd rondgedeeld. Ik stel voor artikel 40 van ons reglement toe te passen en bij zitten en opstaan te stemmen over de verdaging van punt 3.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je ferai deux remarques, l'une quant au fond, l'autre, quant à la procédure.

Tout d'abord, je comprends mal les demandes de nos collègues du CD&V. Nous n'avons pas affaire à un piège, mais à une proposition dont on a longuement débattu et qui, selon moi, trouvera un large consensus au sein de cette assemblée.

Par ailleurs, j'aimerais que l'on ne vote pas par assis et levé en l'absence de l'auteur principal de la proposition. Je propose donc de suspendre nos travaux pendant quelques minutes afin que M. Mahoux puisse nous rejoindre.

Mme la présidente. - Nous nous prononcerons dès lors tout à l'heure sur la demande d'ajournement.