2-778/9

2-778/9

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

19 DECEMBER 2001


Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 3

Nrs. 27 en 28 : van de heer Vandenberghe.

Nr. 29 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Nr. 43 : van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe.