Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-42

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 1521 van mevrouw de Bethune d.d. 3 september 2001 (N.) :
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid. Strategische doelstellingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1516 aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 2105).